Wykonujemy projekty instalacji wewnętrznych, zewnętrznych oraz kotłowni.
Wykonujemy kompletne instalacje wodno- kanalizacyjne, kanalizację deszczową, zbiorniki szczelne i rozsączające, przepompownie ścieków, separatory, odwodnienie terenu.
Zajmujemy się wykonawstwem nowych i modernizacją istniejących kotłowni oraz węzłów cieplnych. Przygotowujemy pełną dokumentację do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego oraz do odbioru przez Zakład Energetyki Cieplnej.
Wykonujemy kompleksowo wewnętrzne instalacje wodno- kanalizacyjne oraz c.o. w budynkach mieszkalnych oraz przemysłowych. Oferujemy również instalacje wewnętrzne gazu wraz z przyłączem. Przeprowadzamy regulację wraz z uruchomieniem wykonanych instalacji.