Wykonujemy projekty instalacji wewnętrznych, zewnętrznych oraz kotłowni.
Wykonujemy kompletne instalacje wodno- kanalizacyjne, kanalizację deszczową, zbiorniki szczelne i rozsączające, przepompownie ścieków, separatory, odwodnienie terenu.
Zajmujemy się wykonawstwem nowych i modernizacją istniejących kotłowni oraz węzłów cieplnych. Przygotowujemy pełną dokumentację do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego oraz do odbioru przez Zakład Energetyki Cieplnej.
Wykonujemy kompleksowo wewnętrzne instalacje wodno- kanalizacyjne oraz c.o. w budynkach mieszkalnych oraz przemysłowych. Oferujemy również instalacje wewnętrzne gazu wraz z przyłączem. Przeprowadzamy regulację wraz z uruchomieniem wykonanych instalacji.
 

Zakres świadczonych usług:

 

 • Projekty instalacji wewnętrznych, zewnętrznych, kotłowni
 • Sieci wodne
 • Sieci kanalizacji sanitarnej
 • Przyłącza wodne do budynków
 • Przyłącza kanalizacyjne
 • Instalacje c.o. w budynkach mieszkalnych i przemysłowych
 • Instalacje technologiczne
 • Instalacje gazu – przyłącza gazowe i instalacje wewnętrzne
 • Kanalizacja deszczowa – zbiorniki szczelne i rozsączające, separatory, przepompownie, drenaż terenu
 • Kotłownie gazowe oraz na paliwa stałe
 • Węzły cieplne
 • Wentylacja mechaniczna
 • Montaż kominów
 • Bieżąca konserwacja instalacji i urządzeń sanitarnych

 

Obszarem działania jest Warszawa i jej okolice. Przede wszystkim Marki, Wołomin, Zielonka, Kobyłka, Ząbki, Sulejówek.

 

Współpraca z wieloma producentami pozwala nam na rzetelne i obiektywne przygotowanie oferty pod względem wymogów technicznych oraz finansowych klienta.

 

Gwarantujemy terminowość i wysoką jakość wykonywanych usług.