Wykonujemy projekty instalacji wewnętrznych, zewnętrznych oraz kotłowni.
Wykonujemy kompletne instalacje wodno- kanalizacyjne, kanalizację deszczową, zbiorniki szczelne i rozsączające, przepompownie ścieków, separatory, odwodnienie terenu.
Zajmujemy się wykonawstwem nowych i modernizacją istniejących kotłowni oraz węzłów cieplnych. Przygotowujemy pełną dokumentację do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego oraz do odbioru przez Zakład Energetyki Cieplnej.
Wykonujemy kompleksowo wewnętrzne instalacje wodno- kanalizacyjne oraz c.o. w budynkach mieszkalnych oraz przemysłowych. Oferujemy również instalacje wewnętrzne gazu wraz z przyłączem. Przeprowadzamy regulację wraz z uruchomieniem wykonanych instalacji.
 


Ul. Moniuszki 8

05-075 Warszawa Wesoła

Tel: 22 760 20 30

 

Tel. Kom. 501 – 255 – 939

Tel. Kom. 502 – 510 – 335

 

Napisz do nas:

biuro@mark-inst-bud.pl