Wykonujemy projekty instalacji wewnętrznych, zewnętrznych oraz kotłowni.
Wykonujemy kompletne instalacje wodno- kanalizacyjne, kanalizację deszczową, zbiorniki szczelne i rozsączające, przepompownie ścieków, separatory, odwodnienie terenu.
Zajmujemy się wykonawstwem nowych i modernizacją istniejących kotłowni oraz węzłów cieplnych. Przygotowujemy pełną dokumentację do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego oraz do odbioru przez Zakład Energetyki Cieplnej.
Wykonujemy kompleksowo wewnętrzne instalacje wodno- kanalizacyjne oraz c.o. w budynkach mieszkalnych oraz przemysłowych. Oferujemy również instalacje wewnętrzne gazu wraz z przyłączem. Przeprowadzamy regulację wraz z uruchomieniem wykonanych instalacji.
 
nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Kompleksowe instalacje sanitarne

Kompleksowe instalacje sanitarne

Kompleksowe instalacje sanitarne

Kompleksowe instalacje sanitarne

Kompleksowe instalacje sanitarne

Roboty zewnętrzne

Roboty zewnętrzne

Roboty zewnętrzne

Roboty zewnętrzne

Roboty zewnętrzne

Roboty zewnętrzne

Roboty zewnętrzne

instalacje domowe

Wykonujemy kompleksowo wewnętrzne instalacje wodno- kanalizacyjne oraz c.o. w budynkach mieszkalnych oraz przemysłowych. Oferujemy również instalacje wewnętrzne gazu wraz z przyłączem. Przeprowadzamy regulację wraz z uruchomieniem wykonanych instalacji.

instalacje zewnętrzne

Wykonujemy kompletne instalacje wodno- kanalizacyjne, kanalizację deszczową, zbiorniki szczelne i rozsączające, przepompownie ścieków, separatory, odwodnienie terenu.

kotłownie – węzły cieplne

Zajmujemy się wykonawstwem nowych i modernizacją istniejących kotłowni oraz węzłów cieplnych. Przygotowujemy pełną dokumentację do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego oraz do odbioru przez Zakład Energetyki Cieplnej.